Keselamatan dan Organisasi Bengkel


Organisasi Bengkel


1. Organisasi bengkel merupakan sistem pengurusan yang teratur dan sistematik yang perlu
    dilaksanakan di dalam bengkel.

2. Tujuan organisasi bengkel diwujudkan adalah untuk :

      a) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel.

      b) Membantu guru memastikan bengkel berada dalam keadaan teratur dan kemas.

      c) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab memastikan semua alatan dan bahan dijaga dan
          simpan ditempant yang selamat.

       d) Melatih sifat kerjasama dan bertanggungjawab di kalangan murid.Contoh Carta Organisasi Bengkel

Picture
Carta organisasi Bengkel


Contoh Pelan Kebakaran


 Apabila berlaku kebakaran, ikut pelan yang disediakan untuk berhimpun dan menyelamatkan diri.
Picture
Pelan Kebakaran
 
Picture
< /body>